Vokterdans
 

Denne dansen er den første av fem i åpningsseremonien til klimakonferansen. En litt bedre tittel er Miljøaktivister

© 2014 Musikk i skolen, satt opp av kua: design Kristian Ulyses Andaur