Vokterdans
 

Denne dansen er den første av fem i åpningsseremonien til klimakonferansen. En litt bedre tittel er Miljøaktivister