Kjersti Østnes Eggum

 

Kjersti står bak hele musikalen, både manus, musikk og regi. Hun har også skrevet store deler av læremiddelpakken.

 

Kjersti har bakgrunn fra Barratt Dues musikkinstitutt og Østlandets musikkonservatorium. Hun har lang erfaring som musikkpedagog i barne- og ungdomsskole. Gjennom arbeidet som kommunekoordinator for Den kulturelle skolesekken fikk hun erfaring fra store prosjekter med opptil 250 barn som deltok i kor, dans, drama, historiske spill eller musikaloppsetninger. Et svært kjent prosjekt er Regnbuekoret der 250 femåringer synger sammen.

 

Kjersti er ansatt ved Lørenskog musikk- og kulturskole som assisterende rektor og DKS-ansvarlig.