Magedans
 

Magedans er en av de eldste kulturdansene i verden. Noen mener dansen er over 7.000 år gammel. En teori er at dansen har sin opprinnelse i ritualer fra oldtidens Egypt. Andre tror bevegelsene kommer fra India og har forflyttet seg med omreisende folkeslag.

© 2014 Musikk i skolen, satt opp av kua: design Kristian Ulyses Andaur