Magedans
 

Magedans er en av de eldste kulturdansene i verden. Noen mener dansen er over 7.000 år gammel. En teori er at dansen har sin opprinnelse i ritualer fra oldtidens Egypt. Andre tror bevegelsene kommer fra India og har forflyttet seg med omreisende folkeslag.