Læremiddelpakken
 

 

Læremiddelpakken er en lærebok i pdf-format på 110 sider. Fordi det er en rekke lenker i boken vil vi anbefale at man laster den ned og eventuelt bruker den både i elektronisk versjon og skriver den ut på papir.
 

Læremiddelpakken er ment til for- og etterarbeid i flere fag. Den kan brukes i tilknytning til musikalen eller helt uavhengig av denne. Her kan man arbeide systematisk med lærestoff og oppgaver innen klima- og energispørsmål i følgende fag:
 

  • Samfunnsfag

  • Naturfag

  • Norsk

  • Regning

  • Musikk

  • Kunst og håndverk

  • Kroppsøving
     

Læremiddelpakken har også tverrfaglige oppgaver, forslag til kostymer og forklaringer på ord og begreper.
 

Alle oppgavene følger kompetansemål i Kunnskapsløftet.

Du kan laste ned læremiddelpakken ved å høyreklikke på lenken under og velge "lagre mål som".


Læremiddelpakken