Linedance
 

Linedance kom fra USA på 90-tallet. Dansen karakteriseres ved at man danser uten partner, som oftest i en gruppeformasjon bestående av rekker.

© 2014 Musikk i skolen, satt opp av kua: design Kristian Ulyses Andaur