Vannkraft
 

Sangen om vannenergi må framføres med mye "trøkk".