Vannkraft
 

Sangen om vannenergi må framføres med mye "trøkk".

© 2014 Musikk i skolen, satt opp av kua: design Kristian Ulyses Andaur