Kullkraft
 

Teksten i sangen er ironisk og har som hensikt å ufarliggjøre bruk av ikke-fornybare energiformer. Koreografien legger vekt på å forsterke dette ytterligere.

© 2014 Musikk i skolen, satt opp av kua: design Kristian Ulyses Andaur