Dollar og Pund med Pardans
 

Koreografien er todelt, en for sangerne og en for pardansen.

© 2014 Musikk i skolen, satt opp av kua: design Kristian Ulyses Andaur