Atomer
 

I likhet med sangen om kullenergi er også denne teksten ironisk. Rytmen i sangen har et preg av afrikanske rytmer.