Appell
 

Denne dansen kan alle elevene lære. Den består av ti takter, totalt fem åttere. Del elevene inn i fem grupper som framfører samme koreografi til hver sin solist. Dersom gruppene kommer fram fra ulike steder på scenen, og ikke etter hverandre, oppfatter man ikke så lett at det er samme koreografi som fremføres hver gang, og scenebildet blir mer spennende.