Afrikansk dans
 

Afrikansk tradisjonsmusikk oppfattes av mange som en sosial og inviterende musikk. Musikken er en integrert del av samfunnslivet, og dansebevegelsene beskriver i vår koreografi gjøremål fra dagliglivet, som for eksempel å hente vann, plukke frukt osv.